Οδηγίες φροντίδας

Συνίσταται το πλύσιμο στο χέρι κρύο και το στέγνωμα υπό σκιά.